Aktuelle nybygg av anlegg i Tynset

Etablering av VA-ledninger og pumpestasjoner på Bangmoen i Tynset
Tynset kommune skal utvide avløpsnettet ved Bangmoen. Det skal etableres ca. 2500 m med ny VA-ledningsgrøft, med til dels dype partier. Det skal også etableres to nye pumpestasjoner.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Tynset
Parkveien til industriområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.