Aktuelle nybygg av anlegg i Stor-Elvdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Stor-Elvdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av infrastruktur for boligfelt i Fagernes
Infrastruktur for boligfelt med 20 nye tomter. Veg, vann og avløpsledninger og kabelgrøfter. Veganlegget (adkomstveger/gangveger) har samlet lengde på 800 meter. VA-anlegget omfatter 526 meter VA-grøft, med tilhørende ledninger og kumsystem.
Etablering av ny tilkomst samt gang- og sykkelvei til skole samt oppgradering av parkeringsareal i Lesja sentrum, (Levande Lesja 2022)
Lesja sentrum som innebærer ny tilkomst til Lesja skole, oppgradering av parkeringsareal, etablering av Hjertesone og gang- og sykkelvei fra forbi Lesja skole.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.