Aktuelle nybygg av anlegg i Nord-Fron

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nord-Fron som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av solkraftverk i Sør-Fron kommune
7 MWp. Tiltaksområdet er ca 92 daa. I tillegg vil det være behov for å etablere en hogstsone rundt kraftverket i sør og vest slik at det totale avtrykket til kraftverket kan bli ca 110 dekar. Solkraftverket skal være et fotovoltaisk (PV) anlegg som omgjør solenergi til elektrisk energi. Hele solkraftverket vil bestå av moduler med fast montasjevinkel, vendt mot sør. Modulene vil monteres i lange rader til et festesystem/reisverk som er fundamentert med påler som vist i Figur 3-3. Radene vil gå fra øst mot vest og de vil monteres med noe innbyrdes avstand for å redusere skygge fra en rad med moduler på den bakenforliggende raden. I foreløpig layout har panelene en helning på 35 grader og det er lagt til grunn ca. 6 meter mellom radene. Fremkanten av modulene vil være rundt 1,2 meter over bakken.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.