Aktuelle nybygg av anlegg i Lillehammer

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lillehammer
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Etablering av baderampe og badeflåte ved badeplass i Lillehammer kommune
2stk badeplasser i Lillehammer som skal bli universelt utformet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.