Aktuelle nybygg av anlegg i Kongsvinger

Etablering av mobiltelefonmaster for bedre mobildekning i Grue og Kongsvinger kommune
Grue og Kongsvinger har bevilget midler til å forsterke mobildekningen i følgende områder: Grue - Grue vestside Konsvinger - Austmarka Nord Kongsvinger - Bukkåsen Kongsvinger - Varaldskogen Kongsvinger - Øiermoen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.