Aktuelle nybygg av anlegg i Gran

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Gran som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av gang- og sykkelvei, oppbygging av fylkesveg og rehabilitering av VA-anlegg mfl i Ringsaker kommune
Samarbeidsprosjekt. - Etablering av gang- og sykkelveg langs Fagerlundvegen, ca. 750 meter. - Rehabilitering av VA- anlegg for Ringsaker kommune, ca. 700 meter. - Oppbygging av eksisterende fylkesveg med ny overbygning og dekke, ca. 700 meter. - Nytt veglysanlegg i Fagerlundvegen med intensivbelysning for krysningspunkt. - Utbedring av Båhusbekken bru med nye kantdragere og rekkverk. - Arbeid med omlegging og ivaretakelse av høyspent, lavspent, fiber og fjernvarme.
Asfaltering av vei i Kongsvinger
Dette gjelder Ellens veg og Jernbanegata mellom Ellens veg og Jernbanegata 47/52. Prosjektets omfang er på totalt 375 meter.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.