Aktuelle nybygg av anlegg i Gausdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Gausdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av VA-ledning ved bru på Plassen
Det er allerede etablert ca. 300 meter med vann- og avløpsledninger samt satt ned to nye vannkummer samt etablert stake- spylebrønner i henhold til va-norm. Entreprenør har ikke godkjenning til å krysse elven Folla før tidligst 15. juni. Slutdato er avhengig av oppstartsdato.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Øyer kommune
Øyer kommune skal fornye og øke kapasiteten på ca. 3km med VA. I dette prosjektet blir det både tradisjonell VA-grøft, styrt boring og en stor andel utblokking.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.