Aktuelle nybygg av anlegg i Alvdal

Nybygg av VA-ledning ved bru på Plassen
Det er allerede etablert ca. 300 meter med vann- og avløpsledninger samt satt ned to nye vannkummer samt etablert stake- spylebrønner i henhold til va-norm. Entreprenør har ikke godkjenning til å krysse elven Folla før tidligst 15. juni. Slutdato er avhengig av oppstartsdato.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.