Aktuelle nybygg av anlegg i Valle

Ny vannforsyning på Straume i Valle
Prosjektet omfatter: › Ca. 40 meter med grøft og vannledning på Helle-siden › Ca. 60 meter med vannledning nedgravd i elvekanter › Ca. 300 meter med vannledning senket med lodd i Otra › Ca. 200 meter med grøft og vannledning på Straume-siden › 2 nye vannkummer
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Valle
Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur, samt tilrettelegge for ein sosial møteplass ved tjønna med t.d. sittebenkar, gapahuk, vaffelbu, badeplass, leikeapparat og stiar. Gnr/bnr: 64/2, 64/102, 68/2 og 64/2/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.