Aktuelle nybygg av anlegg i Sirdal

Nybygg av høydebasseng i Tonstad
Byggetips. Start er antatt av redaksjonen.
Utbygging av bredbånd i Sirdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Grimstad, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Risør, Sirdal, Vennesla og Åmli. Total kostnad: 28 mnok. Områder i Sirdal kommune: Feed-grensen til Rogaland og Tjørhom (Klattane).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.