Aktuelle nybygg av anlegg i Lyngdal

Opparbeidelse av infrastruktur i Lyngdal
Område FB6, samt del FB3.
Riving og nybygg av bru i Lyngdal
Bygging av ny bro med integrert gang og sykkelsti og rivning av eksisterende. Broen utføres i betong med fritt spenn på 15 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.