Aktuelle nybygg av anlegg i Lindesnes

Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 460 i Lindesnes
Det skal opparbeides ca. 300 meter G/S-vei og fortau langs eksisterende kjørevei. Frist for ferdigstillelse er 02-07-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.