Aktuelle nybygg av anlegg i Kristiansand

Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand, fase 3
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B11A og B. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Nybygg av høyspentnett i Kristiansand
AE Nett oversender med dette forelegging av høyspentnett i forbindelse ny nettstasjon og høyspentkabler ved Høvågveien i Kristiansand kommune.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
10 tomter. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av småbåthavn i Flekkerøy
Småbåthavn med 16 båtplasser.
Nybygg av brygge i kristiansand
Adresse: Svanedamsveien 48 A og B.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.