Aktuelle nybygg av anlegg i Flekkefjord

Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 2
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Avlaste overvann og direkte overføring avløp.
Utbygging av bredbånd i Flekkefjord kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Nybygg av flytebrygge og fellesareal i Flekkefjord
Etablering av flytebrygge, samt fellesareal nede ved bryggen, og gangsti ned fra Snerthammerveien.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Overvannshåndtering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.