Aktuelle nybygg av anlegg i Farsund

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Bygging av nytt veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt på totalt 17 tomter på Skeime i Vanse. Samt 250m GS-veg langs fv 43.
Nybygg av parkeringsplass og adkomstvei i Farsund
Gnr/bnr: 16/158, 16/126, 16/140, 16/164 og 16/19.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Infrastruktur for 9 boligtomter.
Nybygg av brygger, naust med mere i Farsund
Gnr/bnr: 212/1, 212/14, 212/38, 212/39. 3 naust. 20-30 meter brygge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.