Aktuelle nybygg av anlegg i Evje og Hornnes

Etablering av ny gang- og sykkelbru i Evje og Hornnes kommune
Bygging av ny gang- og sykkelbru langs/rett øst for rv. 9 over Breidflå/Voilan i Evje og Hornnes kommune. Som en del av kontrakten inngår også tilbakefylling inntil brua, men opparbeidelse av selve gang- og sykkelvegen utføres gjennom egen kontrakt. GS-brua skal bygges som en fritt opplagt platebru i betong og skal ha en spennlengde på 13,65 meter. Totalbredden er på 4,4 meter (inklusive kantdrager) og føringsbredden er på 3,5 meter. Brua skal være direktefundamentert på avrettet steinfylling.
Utbygging av bredbånd i Evje og Hornnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.