Aktuelle nybygg av anlegg i Åseral

Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg 80-90 m2, 4,6 GWh. Jordkabel 22 kV, 170 m.
Utbygging av bredbånd i Åseral kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.