Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vaksdal

Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Nybygg av transformatorstasjon i Dalekvam
Fakta om prosjektet: Transformering: 250 MVA 300 (420) / 138 kV (1-faseløsning). Spenningsnivå: 300/132kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: Fire 300 kV-felt (420 kV), ett 132 kV-felt. Areal: 28,5 dekar.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Etablering av bredbåndsnett i Vaksdal
Gjeld utbygging i åtte delprosjekt: Dalegården; Fossmark; Grøssvik, Gammersvik og opsjon Mellesdalen; Hana, Stavenes og Sandvik; Helle- og Sætravegen; Kallestad; Langhelle og Kjenes; Skreia. Totalt 13 delkontrakt.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.