Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ulvik

Fanggjerder på Fylkesveg 5374 (tidligere fv. 300) Geitaskjerskår i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 650m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.