Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av bussanlegg i Førde i Sunnfjord
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Ny portal på Rv 5 Fjærlandstunnelen vest i Jølster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m.
Nybygg av bru over Jælstra ved Mo og Øyrane VGS i Førde
Ferdigstille ny bru innen juni.2024. Ferdigstille riving og fjerning av eksisterende bru innen september 2024.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Etablering av brønnpark ved tre lokasjoner i Førde
K301 - Brønnpark HVL Førde K302 - Brønnpark Blåklokka K303 - Brønnpark Førde trafikkstasjon

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.