Alle aktuelle anleggsprosjekter i Stryn

Etablering av brannstasjon i Stryn
Samlokalisering av brannstasjon og lokale for tekniske tenester og vaktmeister. Den nye brannstasjonen skal lokaliserast mellom Grønevik og Rise.
Etablering av gangveg i Stryn
Utanom fv.60 og sjøareal omfattar planområdet areal på gardsnr 86, bruksnr. 19, 20, 21, 107 og 202. I reguleringsendringa blir det vurdert å auke breidda på gangvegen/minglearealet, slik at det også er plass til stopp/kvile/utsiktspunkt utan at gangtrafikken til og frå cruisekaia stoppar opp.
Nybygg av bru, riving av eksisterende bru samt ombygg av dam i Stryn
Prosjektet omfatter: - Nybygg av betongterskel oppstrøms eksisterende dam, - Bygging av ny bru nedstrøms eksisterende dam, - Riving av eksisterende dam.
Rassikring på Fv 60 Stavenes-Stryn i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is. 1500m.
Rehabilitering trykkreduksjonskum og VA-ledningsanlegg i Stryn
Rehabiltering trykkreduksjonskum (Hydlamyra) og VA-ledningsanlegg (Visnes).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.