Alle aktuelle anleggsprosjekter i Stad

Driftskontrakt for vinterdrift langs Fv. 620, 618 og 5752 i Vestland, 2023-2028
Vinterdrift delstrekningar fv.620 Kjøde - Åheim, fv.618 Selje - Kjøde, fv.618 Moldefjorden - Eidekrysset, fv.5752 Selje - Skårbø, gs-vegar og fortau Selje.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.