Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sogndal

Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Fangnett.
Oppgradering av tunnel langs riksvei 5 i Sunnfjord og Sogndal kommune
Det skal byggast ei snunisje, kombinert med teknisk bygg. Riving og fjerning av flettverksnetting i taket. Montering av kabelstige. Riving/flytting av eksisterande elektroanlegg. Levering og montering av ca 450m midlertidig belysning. Levering og montering av teknisk bygg og lettklinkervegg i nisje.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei.
Etablering av ny vannforsyning i Sogndal
Vassforsyningsanlegget på Nornes har avgrensa og for liten kapasitet for noverande og ikkje minst for planlagt bustadtilrettelegging. Det er ut i frå dette planlagt ny vassforsyning med nytt høgdebasseng, delar av hovudvassleidning og nye brønnar oppom Nornes bustadfelt.
Etablering av infrastruktur for eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.