Alle aktuelle anleggsprosjekter i Osterøy

Fornying av vannledning i Osterøy kommune
Vassleidning på dette partiet er gamal og underdimensjonert i forhold ti leidningane den forsyner i Haus og vidarer oppover Mjelddalen til Espevoll. Må fornyast og dimensjonerast opp for å kunne levere tilstrekkeleg til Espevoll.
Rehabilitering av råvannledning mm på fra Herland til Brattlia/Fotlandsvåg
Rehabilitering av råvassleidning frå Herland til reinseanlegg i Brattlia/Fotlandsvåg. Drikkevassleidning tilbake til husa på Herland. Samarbeidsprosjekt med Eviny.
Rehabilitering av renseanlegg i Valestrandsfossen
Nye membranar og filter på Daltveit reinseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.