Alle aktuelle anleggsprosjekter i Kinn

Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Utvidelse av trafobygg og etablering av tørrdokk i Florø
Bygging av ny tørrdokk på verfet til Westcon Yards i Florø. 140 x 30 meter. Kontrakten mellom partene er en totalentreprise, og omfatter et bredt spekter av fagområder, herunder blant annet forberedende grunnarbeider, fjelluttak i dokken, betongkonstruksjoner, spunt/pel, sjøarbeider, utvidelse av eksisterende trafobygg, samt tekniske installasjoner i dokken.
Utdypingsarbeider i Kinn kommune
Utdyping av Mortingbåen og fire omkringliggende grunner til -14,3 meter (sjøkartnull) medfører et totalt masseopptak på om lag 141 000 pfm3 , over et areal på rundt 30 000m2 . Tiltaket innebærer boring, sprenging og graving til lekter. Før anleggsstart må tre eksisterende navigasjonsinnretninger med tilhørende sjøkabler fjernes fra området. Selve gjennomføringen vil være et tradisjonelt utdypningsarbeid. Løsmasser vil bli rensket til fjell og gravd opp med grabb til lekter. Fjell i sjø vil bli boret og sprengt for så å bli gravd opp. Mengdeberegninger Utdypingsområdene består hovedsakelig av fast fjell med unntak av østsiden av Mortingbåen hvor det ligger igjen et lag med sprengstein fra en tidligere utdyping i 2003. Det ble den gang utdypet til -10 meter over et areal på ca. 7 600 m2 . Basert på geotekniske grunnboringer, samt innhentet informasjon om utført sprengning ved tidligere utdyping, anslår Kystverket at løsmassene av sand, grus og sprengstein i dette området har en snittmektighet på 1,5 meter. Den totale andelen av løsmasser ved Mortingbåen estimeres derfor til å være rundt 11400m3. 65 000 m3 løse masser skal deponeres i kommunalt deponi Kringleskjæret. resten av massene skal fordeles likt mellom deponi Panorama og Fjordbase. Opsjon på Kringleskjæret deponi.
Ombygging og spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ledning til 132 kV spenning i Kinn kommune
Ombygging og spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 2, til 132 kV spenning. Kontrakten inkluderer også riving og sanering av 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 1. Trasélengde Bryggja-Deknepollen er ca. 18,6 km.
Etablering av bredbåndsnett i Kinn
Gjeld utbygging i tolv delprosjekt: Gruppe 17A: Teigen Gruppe 17B: Helgøya Gruppe 18A: Mækjevika Gruppe 18B: Grønenga Gruppe 18C: Terdalen Gruppe 18D: Trettevika-Fanevik Gruppe 21A: Steindalen/Svardal Gruppe 21B: Osen Gruppe 12: Silda Gruppe 13: Nygård/Skavøypollen/Evja Gruppe 14: Brandthamna Gruppe 15: Hagen Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.