Alle aktuelle anleggsprosjekter i Hyllestad

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hyllestad som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk i Ullensvang
Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk, samt tilhørende grunnarbeider, tilkomst- og vegarbeider og utvendige VA-grøfter. * Plasstøpt betongbasseng (ca 300 m3) med et overbygg i tre. * Etablering av vegtilkomst til anlegget. * Ca 700 meter med kommunale VA-grøfter i veg, parallellt med eksisterende ledninger. * ca 40 meter gjerde rundt vanninntak.
Nybygg av renseanlegg i Askøy
Masseutskifting o forberedende arbeid ligger på eget prosjekt
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
Etablering av infrastruktur for 12 st 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.