Alle aktuelle anleggsprosjekter i Gloppen

Driftskontrakt for vinterdrift langs Fv. 60, 5734, 5735, 5736 og 5738 i Vestland, 2023-2028
Vinterdrift delstrekningar fv.60 Utvikfjellet, fv.5734 Breim - Årdal, fv.5735 Byrkjelo - Breim, fv.5736 Hetle - Øvreseth, fv.5738 Byrkjelo - Myklebustdalen.
Etablering av nye høydebassenger på Eikenes og Sårheim i Gloppen kommune
Ny høgdebasseng for drikkevatn tilknytt Eikenes/Hestenes vassverk, plassert på Hestenes og Reed vassverk plassert på Sårheim i Breim. Dei to høgdebassenga har lik utføring og storleik (150-160 m3) og inngår i den same leveransen. Høgdebasseng skal vere prefabrikert frittståande basseng av glasfiberarmert plast.
Asfaltering av kommunale vegar og plassar rundt Gloppenfjorden Gloppen kommune
Asfaltering av fleire ulike delstrekningar på uølike kommunale vegar, rundt Gloppefjorden. I tillegg omfattar innkjøpet asfaltering på eit mindre parti på Sandane idrettspark

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.