Alle aktuelle anleggsprosjekter i Fjaler

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Fjaler som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av avløpspumpestasjon og utløpsledning på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Kappelen samt ny utløpsleidning. Eksisterande pumpeleidning nyttast vidare mot nye Grunnavågen avløpsreinseanlegg. Prosjektet har samanheng med Falteinsvik VA-prosjektet.
Rehabilitering av vannledning på Stord
Rehabilitering av eksisterande vassleidning for å betra kapasiteten og redusera lekkasjar. Frå Lundsåsen trykkutjamningsbasseng og ned til koplingspunkt ved E39 på Lunde.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.