Alle aktuelle anleggsprosjekter i Fitjar

Etablering av masseuttak i Levåg
Hovudsiktemålet med planen er a legge til rette for steinuttak, knusing av stein og mellomlagring av massar for vidare sal. Planområdet er ca. 272 daa, og omfattar delar av eigedomane GNR/BNR: 79/1, 79/18 og 80/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.