Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bjørnafjorden

Nybygg av boligområde i Os
540 daa. Ca 2000 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Ny Fylkesveg fra E39 til Lysefjorden
Ny veg mellom Helleskaret og Lyseparken/ny E39. Prosjektet blir ein forlenging av sidearm mot Lyseklostervegen frå nytt kryss i Lyseparken med ny E39 Svegatjørn – Rådal.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Bruvedlikehold og katodisk beskyttelse på fylkesveg 5150 i Bjørnafjorden kommune
Prosjektet omfatter rehabilitering på bruene 12-2045 Lepsøysundet, 12-2004 Lepsøy II, 12-2003 Lepsøy III og 12-2046 Sundøy I. Det er i hovedsak overbygning og spesielt kjørebanen som skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter blant annet: - Fjerning av eksisterende og etablering av nytt fortau. - Mekaniske reperasjoner. - Etablering av katodisk beskyttelse (påtrykt strøm i vegbane, offeranode på pilar 3). - Slitelag - Utskifting av fuger. - Utskifting av avløpsrør og rister. - Vedlikehold av lagre.
Opprusting av Fv 48 Mundheimsdalen-Holdhus
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av massedeponi i Lysekloster
Gnr/bnr del av 9/1-2. 10/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.