Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bjørnafjorden

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Reparasjon og oppgradering av industrikai i Eikelandsosen
Det er nødvendig med reparasjon og oppgradering av Industrikai Eikelandsosen, bæreevna er svekka og konsekvensen kan bli stenging dersom ein ikkje får utbedra kaien. Det er utført spesialkontroll av Safe Control, samt at Asplan Viak AS har laga beskrivelse av anbefalte reparasjonar og forsterkningar.
Etablering av infrastruktur for nybygg av lager og kontor i Os
Infrastruktur for ca. 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.