Alle aktuelle anleggsprosjekter i Askvoll

Etablering av bredbånd i Vestland
Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av bredbånd i Vestland
Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for ca 6 tomter.
Etablering av bredbåndsnett i Askvoll
Gjeld utbygging i eitt delprosjekt: Løvik, Rørvik og Hestvik - Førdefjorden. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.