Alle aktuelle anleggsprosjekter i Øygarden

Etablering av massemottak i Øygarden
Føremålet til planen er å legge til rette for nytt areal for utviding av mottaket, med mål om tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift ved sluttføring. Dette inneber ferdiggjering av dei areala som er nytta til massemottak i dag, samt regulere nytt areal for utviding av mottaket. Det nye arealet utgjer om lag 150 000 kubikkmeter,
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Rehabilitering av kai i Øygarden
Rehabilitering av fenderer, høgare kantlist, nye fester og fundament.
Oppgradering av Selstø kai i Øygarden kommune
Etablering av kantlist, fenderverk og redningsstige.
Rehabilitering av Steinsland kai i Øygarden kommune
Etablering av redningsbøye, redningsstige og andre skader som reduserer trafikktryggleiken.
Oppgradering av Toftøy kai i Øygarden kommune
Ny kantlist, ny betongtrapp/redningsstige og redningsbøye.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.