Alle aktuelle anleggsprosjekter i Steinkjer

Nybygg av parkeringshus i Steinkjer
300 parkeringsplasser.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge 2024-2025, Trøndelag fylke
Gjelder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Verdi 20-50 mnok.
Opparbeidelse av infastruktur for nybygg av boliger i Steinkjer
Gnr.189/Bnr.234, Gnr.189/Bnr.235, Gnr.189/Bnr.237, Gnr.189/Bnr.239. Mulighetsstudien viser 37 enheter.
Tilretteleggingsanlegg på bergkunstlokalitetene Bøla i Steinkjer og Leirfall i Stjørdal
Etablering av tilretteleggingsanlegg på to bergkunstlokaliteter i henholdsvis Steinkjer og Stjørdal. Dette er steder i naturen der helleristninger laget i steinalderen, bronsealderen og jernalderen skal tilrettelegges for publikum. Tilretteleggingen på Bøla vil gi bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede enn tilretteleggingen på Leirfall. Anlegget på Bøla skal lede publikum mellom tre enkeltstående store ristninger, blant annet den kjente Bølareinen. Anlegget på Leirfall skal lede publikum rundt et stort berg med flere hundre figurer. Tilretteleggingen på Bøla i Steinkjer er utformet for å gi bevegelseshemmede bedre tilgang til å oppleve helleristninger ute i naturen. Anleggene skal styre publikums ferdsel, slik at besøk og opplevelser av bergkunsten blir trygt både for publikum og for kulturminnene.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.