Alle aktuelle anleggsprosjekter i Malvik

Ferdigstillelse av sørgående bru for ny E6 over Homla for prosjektet E6 Ranheim - Værnes i Trøndelag
Brua blir omtrent 228 meter lang og er en samvirkekonstruksjon med en stålkonstruksjon som bærer betongdekket.
Grunnarbeider ved barnehage i Hommelvik
Det er planlagt å gjennomføre tiltak i løpet av 2024 for permanent løsning av grunnproblemer.
Forlengelse av overløps- og utslippsledning i Saksvik
For å bedre vannkvaliteten i Hundhammeren, er det behov for å forlenge overløps/utslippsledning i området. Planlagt oppstart er i 2024.
Flytting og renovering av avløpspumpestasjon i Malvik kommune
Avløpstasjonen er bygd i 1979. Den har skader i sump og meget dårlig teknisk tilstand på pumper og annet utstyr. Stasjonen ligger vanskelig til rett ved jernbanen, og er dermed også vanskelig å vedlikehold og kostnadkrevende å drifte. Pumpestasjonen flyttes og oppgraderes i løpet av prosjektperioden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.