Alle aktuelle anleggsprosjekter i Malvik

Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av kolonihage i Malvik
Planen er å tilrettelegge for kolonihage med 24 kolonihagehytter. I tilknytning til kolonihagen planlegges det et felleshus, parkering, lekeområde og tilhørende grønnstruktur som skal fungere som intern adkomstveg i kolonihagen. Planområdet ligger ved Moarommet, som et mindre hytte- og boligområde ved Herjuan i Malvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.