Alle aktuelle anleggsprosjekter i Frøya

Nybygg av infrastruktur for boligområde på Sjønhalsen, Sistranda
Gnr/bnr: 5674, 56/18, 1431/7 og 56/52. Infrastruktur for 40 boenheter.
Renovering av fyrtårn på Halten fyrstasjon i Frøya kommune
Halten Fyrstasjon - Utvendig renovering av fyrtårn og nytt tak på bolighus

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.