Alle aktuelle anleggsprosjekter i Strand

Opparbeidelse av nytt torg på Tau i Strand kommune
Tau torg er i dag en stor åpen plass med grusdekke. Området er masseutskiftet og bygget opp med sprengstein. På omtrent 700m2 av torgflaten er det bygget opp med forsterkningslag.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Jørpeland, etappe 2
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.