Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sola

Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Nybygg av pumpestasjon på Joa i Sola
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Oppgradering og tilbygg av tankpark i Sola
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye tanker, oppsamlingsbasseng, pumper og fylleplats for tankbiler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.