Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sauda

Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Nybygg av avløpsledning og sanering av spillvann/septikk i Sauda kommune
Prosjektet omfattar bygging av 75m kommunal avløpsledning samt sanering av spillvann / septikk inn for 5 tomter, og etablering av nytt avløp fra 1 tomt nord for fylkesvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.