Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sandnes

Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fylkesveg 334 (tidligere fv. 509) Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten, strekning Forussletta–Stavangerveien​
Gnr/bnr: 69/3024, 69/81, 69/1374, 69/496, 69/495, 69/423, 69/765, 69/3167, 69/245, 69/2739, 69/3169, 69/2659, 69/14, 69/12, 69/15, 69/2477, 69/191, 69/1425, 69/3168, 69/23, 69/826, 69/764, 69/2002, 69/2331, 69/2546 og 69/3138.
Oppgradering av Fylkesveg 523 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Oppgradering og tilbygg av kulvert i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2446, 69/3168, 69/451, 69/1032, 69/857, 69/12, 69/17 og 69/18.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene på stasjonen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Nybygg av fyllestasjon for biogass til transportapplikasjoner i Vagle
Etablering av forsyningsanlegg for biogass til transportapplikasjoner.
Ny sykkelprioritert gate på Haakon VIIs gate-Ganddalsgata i Sandnes, fase 1
150-200 meter. Prosjektet blir utført i 2 faser.
Nybygg av lysmaster på golfbane i Sandnes
Prosjektet omfatter levering og montering av 23 lysmaster og 70 armaturer.
Strømperenovering av overvannsledning på Lura i Sandnes kommune
Gjennomføringsfasen deles inn i tre (3) etapper og er som følgende: 1. Lura: Strekningen kum 10243 til kum 9341, omtrentlig 99 meter 2. Lura: Strekningen kum 11543 til ledningens utløp, omtrentlig 101 meter 3. Hommersåk: Strekningen som er illustrert, omtrentlig 85 meter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.