Alle aktuelle anleggsprosjekter i Hjelmeland

Etablering av ny bru over Ullestadåna langs Fylkesveg 4668 Rivelandsvegen i Hjelmeland
Etablering av ny bru over Ullestadåna. Brua må tilpasses tilhørende veganlegg og sidearealer.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.