Alle aktuelle anleggsprosjekter i Hjelmeland

Etablering av ny bru over Ullestadåna langs Fylkesveg 4668 Rivelandsvegen i Hjelmeland
Etablering av ny bru over Ullestadåna. Brua må tilpasses tilhørende veganlegg og sidearealer.
Nybygg av industrikai og muddring ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Nybygg av industivei ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Delkontrakter 1. Fjedlet 2. Hagalid 3. Tuntland Grovå 4. Husstøl
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Delkontrakter 1. Fjedlet 2. Hagalid 3. Tuntland Grovå 4. Husstøl
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Delkontrakter 1. Fjedlet 2. Hagalid 3. Tuntland Grovå 4. Husstøl
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Delkontrakter 1. Fjedlet 2. Hagalid 3. Tuntland Grovå 4. Husstøl
Nybygg av sykkelparkering ved skole i Hjelmeland kommune
Leverandør av sykkelparkering: Unico.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.