Alle aktuelle anleggsprosjekter i Gjesdal

Fanggjerder på Fylkesveg 450 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Etablering av bredbånd i Gjesdal kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Ombygg av vei i Ålgård
Når familiens hus i Rettedalen 7 står ferdig våren 2024 er det behov for å etablere området mellom Rettedalen 7 og 11 på nytt. Dette er en sone der mange barn og unge ferdes på vei til skole, og det vil være mange besøkende til det nye familiens hus. Dropsonen til Ålgård skole flyttes, slik at kjøremønster og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.
Rassikring på Fv 45 Morkjå i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Fangvoll.
Forlenging av voll på Fv 45 Hunnedalen VI i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.