Alle aktuelle anleggsprosjekter i Eigersund

Nybygg av kraftverk i Eigersund
14,00 GWh. Glassdør.
Flomsikring ved elv i Eigersund kommune
Hensikten med arbeidet er sikring av øvre del av elven Lundeåne mot 200 års flom. Oppdraget består i all hovedsak av gravearbeider, betongarbeider, veiarbeider, natursteinarbeid, og VA-arbeider. Arbeidet skal utføres både i elven og langs elven, og det er derfor en avgrenset tidsperiode arbeidet kan utføres.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hellvik
Infrastruktur for ca. 30 boenheter. Teknisk planlegging utføres av: Hans Tjåland.
Etablering av massedeponi på Myklebust
Gnr/bnr: 5/1, 5/24 og 5/10. Planområde: 45,4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.