Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vefsn

Rassikringstiltak langs Nordlandsbanen fra Mosjøen til Fauske i Nordland
Det skal utføres rassikringstiltak for sørpeskred, flom, snøskred i 3 strekninger. Mosjøen - Bjerka, Bjerka - Lønsdal og Lønsdal - Fauske.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.