Alle aktuelle anleggsprosjekter i Værøy

Utskiftning av vannledninger og etablering av nytt UV-anlegg ved vannverk i Værøy
Fra budsjett og økonomiplan. Vannledninger i eternitt.
Utskifting og sanering av drivstofftank på Værøy
Det skal på Værøy byttes en nedgravd 40m3 GUP-tank, til en ny 20m3 GUP-tank, pga. skade på dagens tank. Den gamle GUP-tanken skal saneres og avhendes i henhold til miljøkrav. Ny tank skal leveres og monteres i henhold til leggeanvisning fra produsent og kobles til eksisterende rør.
Konsulentoppdrag for utarbeidelse av arealplan for Værøy kommune
Utarbeide ny kommuneplan arealdel inklusive kystsoneplan for Værøy kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.