Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sortland

Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Omfatter bygging av totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Etablering av overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Opparbeidelse av areal til mottaksbinge for treverk i Sortland
Opparbeidelse av areal til mottaksbinge for treverk. Prosjektet knytter seg til å grave ut dårlige fyllmasser, erstatte dette med gode masser for underlag til betong og asfalt. I tillegg skal det etableres to sluker med rør ut av området, samt bygge mur av betongklosser.
Nybygg av inntaksledning i Sortland
400 meter inntaksledning som skal ligge nedsenket i vannet. Avsluttende terrengbearbeiding gjennomføres sommer 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.