Alle aktuelle anleggsprosjekter i Saltdal

Nybygg av gangbru over jernbane på Saltfjellet
Det skal bygges to gangbruer over jernbanen på Saltfjellet, ved km 598 og km 600. Bruene er prosjektert i stål og med fundament i betong.
Utvide grøft, rensk, bolt og nett av fjellside ved Kakura på E6 i Saltdalt
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor lav. 110m
Utskifting av pumpestasjon i Saltdal kommune
Utskifting av pumpestasjon for avløp. Dagens stasjon er utslitt og må byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.