Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rana

Etablering av vann- og avløpsledninger som sjøledninger i Rana kommune
Etablering av vann- og avløpsledninger som sjøledninger. Det er 6 traseer, 5 for avløp (1 opsjon) og en for drikkevann.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Rehabilitering av vann-, spillvann- og overvannsledninger i Per Persaveien på Ytteren i Rana kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak rehabilitering av ca. 250 m med vann-, spillvann- og overvannsledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.