Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rana

Utbedring av innseiling Mo i Rana
Poretrykks- måling / installasjon: Cautus Geo – Lars Steinar Hefre.
Nybygg av Moskjæran/Mjølanodden renseanlegg i Mo i Rana
VA-ledninger på separat prosjekt. Byggetid 12 mån. Overlevering ultimo ca. 2025.
Rehabilitering av vannledninger i Rana kommune
Rehabilitering av vannledninger med begrenset graveinnsats.
Etablering av ny adkomst til godsterminal i Mo i Rana og i Mosjøen
Ny adkomst til godsterminal i Mo i Rana og i Mosjøen. Arbeidene består primært av veiarbeid samt grøftearbeid til kabelføring av installasjon av overvåkningskameraer. Kameraene er byggherrelevert materiell og ikke en del av anskaffelsen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.