Alle aktuelle anleggsprosjekter i Moskenes

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Moskenes som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes i Hadsel
Markedsgata er ca. 422 meter lang. Det skal utbedres vann, avløp og overvann. Med i prosjektet skal det ihht. beskrivelse og tegninger også utbedres vei, fortau, kantstein, trekkekummer, trekkerør, veilys og skilting.
Opparbeidelse av tomt for biogassfabrikk og tilleggsnæring ved industriområde i Sømna kommune
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Nybygg av vannverk i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et vannbehandlingsanlegg for tettstedene Støvset og Skjerstad ved Støvsetvatnet. Det skal legges en inntaksledning fra Støvsetvatnet og ned til vannbehandlingsanlegget samt overføringsledning for rentvann mellom vannbehandlingsanlegget og Støvset. Videre skal det legges en overføringsledning i sjøen mellom Støvset og Skjerstad. Det vil under planarbeidet også vurderes plassering av anleggsvei. Berørte Gnr/bnr.: 232/1, 232/2, 232/7, 232/11, 232/13, 232/14, 232/14, 232/24, 232/35233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/5, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/21, 233/23, 233/25, 233/26, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 233/40, 233/49, 233/50, 233/51, 233/55, 233/56, 233/58, 243/1, 250/1

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.