Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lurøy

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Lurøy som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Rehabilitering av overvannsledning og spillvannsledninger samt etablering av ny vannkum i Leirfjord kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak rehabilitering/fornyelse av en ca. 380 m overvsannsledning/kulvert som leder Skoledalsbekken gjennom bebyggelsen på Leland. Nærliggende spillvannsledninger skal også rehabiliteres og legges i felles grøft med overvannsledninga. Det skal også settes ned en ny vannkum og klargjøres for ny vannledning til sykehjemmet.
Etablering av ny parkeringsplass og gangvei ved kultursenter i Bodø
Nordland fylkeskommune ønsker å etablere en ny parkeringsplass på området ved Nordland kultursenter. Eksisterende adkomstvei må tilpasses, gangforbindelse mellom parkeringsplass og hovedgården skal etableres. Det etableres også et system for håndtering av overflatevann samt avløp til en bekk.
Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Omfatter bygging av totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.