Alle aktuelle anleggsprosjekter i Hemnes

Magasin og bytte av stikkrenne og etablering av overløp på E6 u Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 150m lengde. Skredtype, sørpe.
Etablering av fangdam og kulvert på E6 i Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 1109m lengde. Skredtype, sørpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.